Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

POKOJE: dwu, trzy i czteroosobowe z łazienkami, wyposażone w instalację przywoławczą. Zakład posiada własną kuchnię, pralnię, sale rehabilitacyjne wyposażone w odpowiedni sprzęt oraz pomieszczenie terapii zajęciowej.

Mieszkanie

LEKARZE: internista, neurolog, chirurg, psychiatra

Dostęp do lekarzy specjalistów

POMOC: karmienie, toaleta, pranie rzeczy osobistych

Pomoc w codziennych czynnościach

POSIŁKI: cztery dziennie z uwzględnieniem diet indywidualnych

Pełne Wyżywienie

ZAJĘCIA: plastyczne, muzyczne, dogoterapia

Terapia zajęciowa

ZAJĘCIA: spec. porady lek., rehabilitacja ruchowa, gimnastyka lecznicza, fizykoterapia, masaż

Rehabilitacja

SPECJALISTA: indywidualne i grupowe zajęcia z logopedą i psychologiem

Psycholog logopeda

KAPŁAN: Msza św., spowiedź, sakrament namaszczenia chorych

Posługa duszpasterska

ZAKUPY: raz w tygodniu dodatkowe zakupy

Zakupy na życzenie

POKOJE: dwu, trzy i czteroosobowe z łazienkami, wyposażone w instalację przywoławczą. Zakład posiada własną kuchnię, pralnię, sale rehabilitacyjne wyposażone w odpowiedni sprzęt oraz pomieszczenie terapii zajęciowej.

Mieszkanie

LEKARZE: internista, neurolog, chirurg, psychiatra

Dostęp do lekarzy specjalistów

POMOC: karmienie, toaleta, pranie rzeczy osobistych

Pomoc w codziennych czynnościach

POSIŁKI: cztery dziennie z uwzględnieniem diet indywidualnych

Pełne Wyżywienie

ZAJĘCIA: plastyczne, muzyczne, dogoterapia

Terapia zajęciowa

ZAJĘCIA: spec. porady lek., rehabilitacja ruchowa, gimnastyka lecznicza, fizykoterapia, masaż

Rehabilitacja

SPECJALISTA: indywidualne i grupowe zajęcia z logopedą i psychologiem

Psycholog logopeda

KAPŁAN: Msza św., spowiedź, sakrament namaszczenia chorych

Posługa duszpasterska

ZAKUPY: raz w tygodniu dodatkowe zakupy

Zakupy na życzenie

Zgromadzenie sióstr Albertynek

Zgromadzenie sióstr Albertynek zostało założone 15 stycznia 1891 r. przez św. Brata Alberta Adama Chmielowskiego; w tym dniu odbyły się obłóczyny pierwszych siedmiu albertynek, w prywatnej kaplicy kard. Albina Dunajewskiego, w gmachu kurii biskupiej przu ul. Franciszkańskiej 3.

Pierwsze albertynki objęły opieką ogrzewalnię dla kobiet w Krakowie przy ul. Skawińskiej 4. W 1902 r. przeniosły się na ul. Piekarską 21, gdzie dom dla ubogich już nie nazywał się Ogrzewalnią lecz Przytuliskiem; kolejna przeprowadzka nastąpiła w 1908 r. na ul. Krakowską 47. Początkowo były one miejscem noclegu dla kobiet bezdomnych, wśród których było również wiele zawodowych żebraczek, złodziejek i alkoholiczek. W następnym roku (1909), zarząd miejski przydzielił siostrom na przytulisko budynek pod nr 53, w którym zostały umieszczone chore leżące, objęte całodobową opieką.

Niemal od początku s. Brat Albert zakładał (prawdopodobnie za radą s. Rafała Kalinowskiego) domy pustelnicze, aby siostry mogły nabierać sił duchowych i fizycznych, koniecznych do wyczerpujących prac w przytuliskach. Pierwsza pustelnia powstała na Roztoczu w Bruśnie już pod koniec 1891 r. (przeniesiona w 1898 do pobliskiego Prusia). W 1902 r. siostry objęły pustelnię na Kalatówkach w Zakopanym.

Więcej na temat zgromadzenia: http://www.albertynki.pl

Wolontariat

Wolontariat - jest dobrowolną, bezpłatną, świadomą pracą na rzecz innych wykraczającą poza relacje rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie.

Opiera się na Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wolontariusz angażując się w pracę na rzecz innych zyskuje satysfakcję, poczucie sensu, uznanie, zdobywa wiedzę i doświadczenie oraz zyskuje nowych przyjaciół i znajomych.

"Do Mieszkanek domu przychodzimy z potrzeby serca. Towarzyszymy Paniom podczas zajęć na świetlicy, rozmawiamy i słuchamy. Panie cieszą się na nasz widok. Dawanie Im radości budzi radość w nas."
- wolontariuszka Anna