Wolontariat

Wolontariat – jest dobrowolną, bezpłatną, świadomą pracą na rzecz innych wykraczającą poza relacje rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie.

Opiera się na Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wolontariusz angażując się w pracę na rzecz innych zyskuje satysfakcję, poczucie sensu, uznanie, zdobywa wiedzę i doświadczenie oraz zyskuje nowych przyjaciół i znajomych.

Do Mieszkanek domu przychodzimy z potrzeby serca. Towarzyszymy Paniom podczas zajęć na świetlicy, rozmawiamy i słuchamy. Panie cieszą się na nasz widok. Dawanie Im radości budzi radość w nas.

– wolontariuszka Anna